Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Selamat Datang ke Daerah Tutong.jpg/Slider_images/Bangunan JDT.jpg

GALERI 1K1P Daerah Tutong

Alamat :-
Jabatan Daerah Tutong
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Tutong, TA1141, Brunei Darussalam

IMAG3445.jpg

MAJLIS PENGAGIHAN DAGING IBADAH KORBAN SUNAT

​Pengagihan Daging Ibadah Korban Sunat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kerabat Baginda bagi Tahun 1440H/2019M Peringkat Daerah Tutong diadakan pada 10 Zulhijjah 1440 bersamaan 11 Ogos 2019 bertempat di Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong.

IMG_0024.JPG

UPACARA PENURUNAN BENDERA NEGARA SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-73, TAHUN 2019 BAGI DAERAH TUTONG

Upacara Penurunan Bendera Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73, Tahun 2019 diadakan pada hari Rabu, 28 Zulkaedah 1440 bersamaan dengan 31 Julai 2019 bertempat di Kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong.

IMG_0042.JPG

UPACARA PENGIBARAN BENDERA NEGARA SEMPENA ULANG TAHUN KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAMYANG KE-73 BAGI DAERAH TUTONG, TAHUN 2019

Upacara Pengibaran Bendera Negara Sempena Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Bagi Daerah Tutong, Tahun 2019 

IMG_0018.JPG

MAJLIS PEMANTAUAN BACAAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAN MAJLIS KHATAM AL-QURAN 73 KALI KHATAM

Majlis pemantauan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Majlis Khatam Al-Quran 73 kali Khatam ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung, penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh Negara telah diadakan secara serentak di empat-empat daerah selepas sembahyang Fardu Asar berjemaah.

IMG_0097.JPG