Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/1covid 19 (slider5).png/Slider_images/Selamat Datang ke Daerah Tutong.jpg/Slider_images/Bangunan JDT.jpg

LESEN ESTABLISMEN KECANTIKAN DAN KESIHATAN DIBUAT SECARA ATAS TALIAN (ONLINE)

Dimaklumkan bahawa bermula 1 Julai 2020 Unit Pelesenan Jabatan Daerah Tutong tidak lagi memberikan perkhidmatan bagi permohonan baru / membaharui Lesen Establismen Kecantikan dan Kesihatan

Jabatan Daerah Tutong - Home | Facebook

TAKLIMAT ANTI DADAH BAGI PENGHULU MUKIM DAN KETUA KAMPUNG DAERAH TUTONG

Taklimat Anti Dadah bagi Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Daerah Tutong yang disampaikan oleh Pegawai-Pegawai Kanan Biro Kawalan Narkotik Cawangan Pendidikan Pencegahan Dadah, Ibu Pejabat Biro Kawalan Narkotik, Negara Brunei Darussalam  bertempat di Dewan Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong.

IMG_0004.JPG

MAJLIS PELANCARAN PROGRAM KEBELIAAN 3K (KEPIMPINAN, KEMASYARAKATAN DAN KEUSAHAWANAN) MAJLIS PERUNDINGAN KAMPUNG, DAERAH TUTONG

Majlis Pelancaran Program Kebeliaan 3K, Majlis Perundingan Kampung, Daerah Tutong telah diadakan di Dewan Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong.

IMG_0045.JPG

UPACARA PENGIBARAN BENDERA NEGARA SEMPENA HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-74 TAHUN BAGI DAERAH TUTONG, TAHUN 2020

Upacara Pengibaran Bendera Negara Sempen Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-74 Tahun Bagi Daerah Tutong, Tahun 2020 diadakan pada hari Rabu 16 Zulkaedah 1441 bersamaan 8 Julai 2020 bertempat di Kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong.

IMG_0025.JPG

KONVENSYEN BELIA MPK 2020 DAERAH TUTONG

Konvensyen Belia MPK 2020 Daerah Tutong adalah anjuran bersama di antara Jabatan Daerah Tutong, Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Tutong bersempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-36 Tahun 2020 bertemakan Pemimpin Belia MPK Di Masa Depan.

IMG_0275.JPG