Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

MALAM MUNAJAT

Malam Munajat.png

TUTONG, 14 JANUARI 2023 - Malam Munajat anjuran KHEU Ke-70 ini mengundang tetamu khas, Pemangku Pegawai Daerah Tutong, Jabatan Daerah Tutong, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Awang Mohammad Sofian bin Haji Basri yang juga memimpin bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dari Masjid Pengiran Anak Haji Mohammed Alam, Kampung Sengkarai, Tutong.

Juga menyertai, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Ahli-ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Pengiran Anak Haji Mohammed Alam, Kampung Sengkarai dan Belia IMPAK Penggerak Belia Tutong, Belia 'Ibadurrahman dan Belia Kampung Sengkarai.

Turut serta, para pegawai, guru dan pelajar-pelajar Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha dan guru-guru serta pelajar-pelajar IBTE School of Building Technology Services, Kampus Nakhoda Ragam.

Acara Malam Munajat juga dimeriahkan oleh jemaah daripada 95 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh negara serta warga KHEU berserta keluarga dari kediaman masing-masing.

Selepas bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah, diikuti dengan bacaan Surah Yaa Siin beramai-ramai dipimpin oleh pelajar NTEC in Building Craft, IBTE School of Building Technology Services, Kampus Nakhoda Ragam, Awang Muhammad Sakhawi bin Saiful dari Surau IBTE Kampus Nakhoda Ragam Lebuh Raya Muara Tutong.

Doa Munajat dibacakan oleh Timbalan Pengetua Pentadbiran Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Jabatan Pengajian Islam, KHEU, Pengiran Haji Asmady bin Pengiran Haji Aliuddin dari Surau Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha.

Sebelum mengakhiri majlis, bacaan Selawat Tafrijiyyah dipimpin oleh Awang Muhammad Darwisy Afiq bin Jalani bersama Belia-belia IMPAK Penggerak Belia Tutong, Belia 'Ibadurrahman dan Belia Kampung Sengkarai dari Masjid Pengiran Anak Haji Mohammed Alam, Kampung Sengkarai, Tutong.

Bagi memberkati acara, bacaan Doa Peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam dipimpin oleh Imam Tingkat I Masjid Pengiran Anak Haji Mohammed Alam, Kampung Sengkarai, Awang Abdul Hafiy bin Yahya dari Masjid Pengiran Anak Haji Mohammed Alam, Kampung Sengkarai.

Created at 17/01/2023 10:39 by Hj Astri Azrin Bin Hj Andy Azhar
Last modified at 17/01/2023 10:39 by Hj Astri Azrin Bin Hj Andy Azhar